Ai nói cuộc đời là 1 cuộc thi marathon?

Ai đặt ra thời hạn cho bạn?

Gửi những kẻ dám mơ

Advertisements